XtGem Forum catalog
TextConvert------------------------
Assamese-Bengali Stylish Text (v1.1)
------------------------
Assamese-Bengali Stylish Text (v2.1))
------------------------
Ɛɳɠlîʂɧ Şʈɥlîʂɧ Ţęxʈ
------------------------
देवनागरी +
------------------------
देवनागरी 2 অসমীয়া, বাংলা, ଓଡ଼ିଆ Text Convert
------------------------
বাংলা 2 অসমীয়া কনভার্ট
------------------------
Binita Assamese TextConvert
------------------------
Kiran Assamese Text Convert
------------------------
Symbols
------------------------
Emoji Symbols
------------------------
Symbolic and Mathematical Keyboard
------------------------
Convert 2 Greek
------------------------
বর্ণমালা বাংলা টেক্সট্ কনভার্ট
------------------------
অনলাইনে বাংলা লিখুন
------------------------
অসমীয়া (असमीय़ा) / বাংলা (बांला) 2 देवनागरी Text Convert
------------------------
ଓଡ଼ିଆ (ओड़िआ) 2 देवनागरी Text Convert
------------------------
অসমীয়া, বাংলা (ଅସମୀୟା, ବାଂଳା) 2 ଓଡ଼ିଆ (ওড়িয়া)
------------------------
ଓଡ଼ିଆ (ওড়িয়া) 2 অসমীয়া, বাংলা (ଅସମୀୟା, ବାଂଳା)
------------------------
Cఠಗveര੮ Rఠനaಗ (Eಗgliടh) కcരip੮ ੭ಗ కఠப੮h ੭ಗdiaಗ క੮yle
------------------------
देवनागरी 2 ગુજરાતી Text Convert
------------------------
ગુજરાતી (गुजराती) 2 देवनागरी
------------------------
देवनागरी 2 ਪੰਜਾਬੀ Text Convert
------------------------
ਪੰਜਾਬੀ (पंजावी) 2 देवनागरी
------------------------
देवनागरी 2 ಕನ್ನಡ, తెలుగు Text Convert
------------------------
తెలుగు (तेलुगु) 2 देवनागरी
------------------------
ಕನ್ನಡ (कन्नड) 2 देवनागरी
------------------------
देवनागरी 2 മലയാളം Text Convert
------------------------
മലയാലളം (मलयालम) 2 देवनागरी
------------------------
देवनागरी 2 தமிழ்Text Convert
------------------------
தமிழ் (तमिल) 2 देवनागरी
------------------------
Roman (English) 2 Devnagri (Sanskrit) Text Convert
----------------------
✔ অসমীয়া লিখা ✔
------------------------
Online Keyboard (100+ Language)
------------------------
Symbols
------------------------
Eɴɢʟɪѕʜ Sмʌʟʟ Cʌpѕ Lєттєʀ
------------------------
MORE
------------------------
© Kandarpajit Kallol
------------------------